Monterotondo: elegant apartment with garden and garage